Category: سیاسی

اندیشه‌های ناب

جای هیچ شک و تردیدی نیست که مردی بزرگی مانند امام خمینی جهانی فکر می‌کرد بسیار بزرگ از آن خیلی‌ها آن را بتوانند تحمل کنند یا قبول کنند. این را به راحتی از سخنان ایشان می‌توان فهمید از مقابله ایشان با قدرت‌های جهانی چون آمریکا و انگلیس از شعاری که از همان اول‌ها داده بودند که اسرائیل یک غده سرطانی است و باید از بین برود.

امام مردمی بود از دل مردم بیرون آمده بود سخت ترین و مهم ترین تفکراتش را که دیگران با هزارحرف گزاف و نارسا به خورد مردم می‌دادند با بیانی ساده و شیوا به مردم می‌گفتم او صحبت از فلسفه سیاسی اسلام می‌کرد و همه مردم می‌فهمیدند به جز آن‌ها که به صلاحشان نبود. او صحبت از ولایت فقیه می‌کرد همه مردم می فهمیدند آن‌قدر ساده وشیوا اندیشه‌های فلسفی خود را برای مردم بیان می‌کرد که کمتر کسی بود که این اندیشه‌های بزرگ با زبانی ساده را نتواند هضم کند و نفهمد.

ما نسل سومی‌ها نسل سوخته از سخنان امام بودیم، نسلی بودیم که سخنان و صحبت‌های امام را از ما دریغ کردند نخواستند که جهانی فکر کنیم نخواستند که مانند امام فکر کنیم و افکار خود را بر اساس اندیشه جهانی امام خمینی بسازیم از ما همه چیز را محروم کردند و معلوم نبود که اگر این اتفاقات نمی‌افتاد تا به کی می‌خواستند ما را از اینگونه بلند فکر کردن محروم کند.

یک عده در این مملکت بودند که از همان اول فهمیدند که جهانی فکر کردن امام با تفکراتشان سازگار نیست با برنامه‌هایی که برای این مملکت دارند سازگار نیست این امام است که با بیان اندیشه‌هایش تمام رشته‌هاشان را پنبه می‌کند. آن‌ها می دانستند که با تفکر امام در این مملکت جایی نخواهند داشت آن‌ها می‌دانستند که مملکتی که اندیشه‌های بلندی همانند اندیشه‌های امام در آن جا باشد جایی برای تفکرات استثمار طلبانه‌شان نیست .

اندیشه ولایت فقیه یکی از برترین اندیشه سیاسی امام بود که توانست به بهترین نحو میان دین و سیاست ارتباط معقولانه‌ای برقرار کند، این تفکر سیاسی ولایت فقیه تفکری است که از دل یک مرد زنده دل در پارادایم و زمانی که همه چیز بر مبنای نهلیسم و هیچ  انگاری دگماتیستی به سر می‌برد بیرون آمد.

شاید اگر فیلسوفانی مانند آگوستین یا آکویناس قدیس که بزرگترین فلاسفه قرون وسطی بودند می‌توانستند در آرمان شهر یا اتوپیای خوی چنین سیستم حکومتی را طرح می‌کردند کار کلیسا به جایی مانند نهضت اصلاح دینی نمی‌رسید.

ادغام دموکراسی و دین اندیشه‌ای بود که بسیاری از فیلسوفان و متکلمان دینی به دنبال آن بودند و هستند و هنوز هم عظمت این اندیشه و تفکرامام را در نیافته‌اند. این اندیشه اندیشه‌ای خواهد بود که سالیان دراز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

امام خمینی برای تبیین این اندیشه زحمات فراوانی کشید و درمقابل آدم‌های کوته فکر و تنگ نظری که بر خلاف اندیشه صریح اسلام که عدم جدایی دین از سیاست است عمل می‌کردند ایستاد. برخی آدم‌ها که فکر می‌کردند حکومت اسلامی فقط برای معصوم است و کسی به غیر از معصوم قادر نیست که حکومت اسلامی تشکیل دهد و …

امام خمینی آمد و به همه جهانیان ثابت کرد، که مبارزه با استعمار می‌شود مبارزه با امپریالیسم امکان دارد، آزادی امکان دارد، شکستن تسلط و سیطره غرب ممکن است، حکومت دینی به بهترین وجه می‌تواند جای حکومت‌هایی مانند سکولار و لیبرال را بگیرد.

برای مطالعه بیشتر

گذری بر اندیشه‌های امام خمینی

کتاب شناسی اندیشه امام خمینی در باب حکومت اسلامی

ثبات و تحول در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

ماخذشناسی سیره فلسفی امام خمینی

امام خمینی قدس سره: امام خمینی و احیای اندیشه تاریخی ولایت فقیه

×××× این مطلب را در تاریخ ۱۱ خرداد نوشته بودم اما امکان انتشارش به دلایلی نبود.