Category: فلسفه

طالس

طالس می‌گفت جهان در حرکت است و این حرکت از جایی شروع شده که خودش حرکت نبوده.
می گفت جهان متغییر است و این تغییر در یک غیر متغییر است. تغییر یعنی دگرگونی یعنی نیستی و این نیستی باید در یک هستی باشد و گرنه این تغییر و نیستی هم نباید باشد.

می گفت این تغییر وحدت هم دارد یعنی همان تغییر در وحدت.
او می گفت ماده المواد آب است چون در همه چیز رطوبت وجود دارد و رطوبت همان آب است.

او جهان را اینگون تبیین کرد و رفت و به عنوان اولین فیلسوف شناخته شد حدود ۶ قرن قبل از میلاد مسیح.

حال سوال این است مگر موسی تفکر را نیاورد یک تفکر خدا پرستی که اخلاق داشت برهان داشت.

مگر فراعنه خود خدایان نبودند و برای این خدابودن خود دلیل نداشتند.

مگر ساختن اهرام مصر خودش نشانه یک نگاه فلسفی نیست.

مگر مقبره های مصر و آن‌گونه دفن کردن‌های مصریان خودش نشانه یک تفکر خاص نیست

و مگر فلسفه چیزی جز تفکر است.

سوال?

هنوز مانده‌ام؟
که این زمان است که انسان را می‌سازد و یا این انسان است که زمان را می سازد و یا این دو هیچ ربطی به هم ندارند.
فقط در تقارن یکدیگرند.
فقط می‌دانم زمانی چیزی جدا شدنی از زمان نیست.

[Top]

چه استدلال جالبی

افلاطون می‌گوید:

در عالم‌، هر موجودی‌ حیات‌ دارد و هر حیاتی‌ علم‌ دارد، و هر چیزی‌ که‌ علم‌ دارد شادی‌ الهی‌ دارد.

چه استدلال جالبی.

[Top]

بهترین برای یک انسان

کدام فیلسوف غرب بود؟
دقیقا در ذهنم نمانده ولی مال همان سال‌های اولیه فلسفه بودسه چهارتایی بعد از تالس بود از همین اسم هایی که نمی‌شود حفظش کرد.
می گفت برای یک انسان بهترین چیز این است که چشم به جهان نگشاید و افتاب را نبیند و اگر هم دید بهترین چیز دوم برای او این است که هر چه زودتر از دیدار آفتاب محروم شود.
و من دوباره به آن روز بهترین که از آن گذشتم نزدیک می‌شویم یعنی ۱۱ مرداد و هنوز که ۲۳ سال است از آن بهترین اول می‌گذرم به بهترین دوم نرسیده‌ام آیا بیست و چهارمین بار بازدید به این بهترین خواهم رسید؟

[Top]

شعر و فلسفه

شعر و فلسفه تا به حال شنیده بودید. خیلی جالب است.

تفکرات فلسفی پارمیندس و امپدوکلس همه‌اش با شعر است.

شعر دنیای تخیل است و فلسفه دنیای تعقل.

چه تضاد جالبی

[Top]

طالس اولین فیلسوف شناخته شده

آن چیزی که ما از فلسفه داریم از اولین فیلسوف جهان یعنی تالس اهل میلتوس است یعنی همان آسیای صغیر و ترکیه فعلی.
او فلیسوف و دانشمند و ریاضی دان یونانی است که در۶۲۴ سال قبل از میلاد مسیح می‌زیسته و به گوش می‌رسد زمزمه‌هایی که اون استاد فیثاغورث بوده است

[Top]

فلسفه یک علم الهی است

فلسفه یک علم الهی است

شک داری و جرات داری برو بخون.

این‌جای سوال است اگر فلسفه علم الهی است پس چرا خیلی از بزرگان شیعیان همه تحریمش می کنند

شاید واقعانمی‌دانند فلسفه چیست

یا شاید هم می‌دانند و خدایشان با خدای فلیسوفان فرق می‌کند

اصلا فلسفه مبدا شاید‌ها و چرا هاست.

[Top]

فلسفه ناب

می‌گوید فلسفه یعنی:

شبیه شدن به خدا به اندازه توان انسان و برای تحصیل سعادت ابدی

چه تفسیری کرده این اقای جرجانی

[Top]

لویناس فیلسوف فرانسوی

لویناس فیلسوف مشهور فرانسوی می‌گوید

فلسفه یعنی اخلاق

فلسفه بااخلاق معنا پیدا می‌کند.
اقای جهانبگو می‌گوید لویناس فیلسوف اخلاق است

[Top]

از ارسطو تا فارابی

ارسطو می‌گوید فلسفه یعنی جهان

یعنی وجود، یعنی همه چیز

اما فارابی می گوید یعنی به دنبال خالق گشتن به دنبال یک علتی برای همه علت‌ها یک وجودی برای همه وجود‌ها

و این آن چه تفاوتی دارند؟

[Top]