جای که عقل و اندیشه راه نداشته باشد.!!!

من رسما اعلام می‏کنم که لاک اوت شده‏ام….
و زندگی در چشم من فقط زنده ماندن برای نماندن است.
جای که صدق دیگر معنایی ندارد.
جایی که فکر دیگر معنایی ندارد.
جایی که هر لحظه باید منتظری سنگی باشی تا به ناحق به سرت بخورد.
جایی که دنیاست پست است.
و آیا پستی ما انسان پست‏تر از دنیا نیست.دنیا برایش این را رقم زدند که پست باشد اما برای انسان‏ها چه؟
برخی چیز‏ها مسیر زندگی انسان را به هم می‏زند.
اگر آن چیز صداقت باشد باید چه کرد؟منی که مثقالی از صداقت را ندارم نباید این حرف ها را بزنم…!
و اینگونه است که همه چی خاتمه پیدا می‏کند حتی زندگی؟!!!

Comments are closed.