زندگی

فلسفه آن اول ها به معنای زندگی درست بود

راه و روش درست زندگی کردن

و فیلسوف هم همه چیز بود .

Tags:

One response to “ زندگی ”

  1. backlink says:

    Hello there! I really enjoy reading your blog! If you keep making great posts I will come back every day to keep reading!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *