پادگان نظامی کتاب

شلوغ بود البته از نظر ما شلوغ بود ولی شاید از روز‌های خلوت نمایشگاه بود.از همان اول که به مصلی رسیدیم و داشتیم به دنبال پارکینگ می‌گشتیم چشمانم را حسابی باز کردم و داشتم نیرو‌های نظامی را می‌شماردم یک دو سه چهار البته اگر قرار باشد نیرو‌های راهنمایی رانندگی را جز نیروهای نظامی حساب کنیم خیلی بودند تقریبا دم در هر پارکینگ  دو نیروی نظامی با لباس پلیس و یک برگه جریمه ایستاده بودند.

این نیروی‌های نظامی خیلی زیاد بودند تازه از این‌ها گذشته ماشین‌هایی که دور بر نمایشگاه پارک کرده بودند قفل کرده بود البته من نشانه سبزی بودن از این ماشین‌ها ندیدم اما چندین جا دیدم که ماشین‌ها پشت سر هم دیگر با چرخ‌های قفل کرده پارک شده‌اند.

این جریان نیروی‌های نظامی با اسلحه برگه جریمه جلو در هر پارکینگ و خیابان بود. اما خب نیرو‌های نظامی خاص هم پیدا می‌شدند مثلا وقتی داخل نمایشگاه شدیم نیرو‌های نظامی با لباس‌های خاکی،‌ آبی، سفید و… پلاستیک به دست پیدا می‌شدند. البته لازم به ذکر است که خیلی‌هاشان کچل  بودند.

نمایشگاه بد نبود اما متاسفانه امسال من زیاد حال و حوصله نداشتم اصلا حس خرید کردن نداشتم رفته بودم کتاب بخرم اما نمی‌دانم چه شده بود که مثل سال‌های قبل نتوانستم به همه غرفه‌ها سر بزنم و به دنبال‌ کتاب‌هایی که می‌خواستم بگردم.

امسال وقتی شنیدم باید برای گرفتن کارت تخفیف در اینترنت ثبت‌نام کنم و بعد در نمایشگاه بروم و کارت را بگیریم خوشحال شدم و گفتم حداقل امسال به ما از این کارت‌های تخفیف می‌رسد اما زهی خیال باطل.

وقتی به صف پیچ در پیچ کارت تخفیف دانشجویی نگاه کردم سرم گیچ رفت با خودم گفتم این همه آدم برای فقط ۲۰ هزار تومان تخفیف در صف ایستاده‌اند. من که نه وقتش را داشتم نه حال و حوصله‌اش را

چهار دفعه‌ای رفتم که صف بایستم و گفتم شاید خلوت شده باشد اما نمی‌دانم چرا این صف حرکت نمی‌کرد و هر دفعه پشیمان می‌شدم. بار آخری که رفتم بیست دقیقه‌ای ایستادم اما چون دیدم این صف ساکن است و حرکت نمی‌کند باز بی خیال شدم.

واقعا نمی‌دانم این آدم‌هی مسئول چه خیال کردند که برای ۲۰ هزار تومان این همه آدم را  علاف می‌کنند. به قول دوستم این‌ها ۲۰ تومن می‌خواهند بدهند برای این ۲۰ تومن می‌خواهند ….. خلاصه این آدم ها مسئول هیچ وقت حاضر نیستند سالم فکر کنند و کمی احترام برای بازدیدکنندگان قائل باشند و انگار در صف دیدن بازدیدکنندگان آن هم به این مقدار برایشان لذت بخش است دوست دارند ببیند هر کسی که می‌آید نمایشگاه باید برای گرفتن مقدار یارانه دو ساعتی وقت صرف کنند.

گزارشی از نمایشگاه کتاب تهران سال 89- پادگان کتاب

گزارشی از نمایشگاه کتاب تهران سال 89- پادگان کتاب
گزارشی از نمایشگاه کتاب تهران سال 89- پادگان کتاب
گزارشی از نمایشگاه کتاب تهران سال 89- پادگان کتاب
گزارشی از نمایشگاه کتاب تهران سال 89- پادگان کتاب
گزارشی از نمایشگاه کتاب تهران سال 89- پادگان کتاب
گزارشی از نمایشگاه کتاب تهران سال 89- پادگان کتاب
گزارشی از نمایشگاه کتاب تهران سال 89- پادگان کتاب