مسجد فتحپور در دهلی

مسجد فتحپور یکی دیگر از مساجد بزرگ دهلی است که به برکت حضور مسلمانان ساخته شده است. این مسجد در انتهای خیابان معروف به هفتاد و دو ملت قرار دارد. خیابانی که با معماری اسلامی و نماد های اسلامی شروع می شود و با مسجد مسلمانان خاتمه می یابد.

در اطراف این مسجد که محل تجمع برادران اهل سنت می باشد حوزه علمیه برادران اهل سنت نیز وجود دارد.

باز نشر از آینده روشن