Tag: خودم

عنوانی جدید

سلام .

مدتی بود که با نوشتن البته نوشتن در این وبلاگ فاصله گرفته بودم، گه‌گاه این طرف و آن طرف می‌نوشتم. با اینکه این وبلاگ و این دامنه را دوست داشتم اما حس و حال نوشتنم نمی‌آمد چرایش را حتی خودم هم نمی‌دانم البته اگر کمی بخواهم‌ درموضوع دقیق شود به نتایجی خواهم رسید، البته دیگر مهم نیست چرایی ننوشتن مهم این است که بالاخره می‌خواهم دوباره شروع کنم به نوشتن در یک فضای جدید و با یک شور و حالی جدید.

این رند نویسنده که الان حدود چهار سالی از نوشتنش در این وبلاگ و در این دامنه می گذرد همان رند است البته قطعا بزرگتر شده و شاید کمی تفکرات و نظراتش پخته تر اما هنوز شاید نسبت به دیگران بسیار خام باشد این پخته‌تر بودن مقایسه‌ای است بین خودش و خودش از چهار سال پیش تا به الان.

این رند همان رند است  از این لحاظ که به انقلاب و اسلامش بسیار پایبند است، اسلامش را دوست دارد و به آن عشق می‌ورزد و هر چه پیش می‌رود بیشتر به این احساس افتخار می‌کند، این رند همان رند‌یست که گاه زبان انتقادش حتی خودش را هم می‌سوزاند.

این رند رهبری را دوست دارد مقلد رهبری است و به این افتخار می‌کند اما به هیچ وجه این دلیل نمی‌شود که به حکومت انتقادی نداشته باشه و از پایه و اساس همه کار‌هایش را اسلامی و شرعی و درست خطاب کند و بخواهد همه جوره از آن دفاع کند، این رند معتقد است که باید دست به دست هم داد تا انقلابمان، کشورمان را بسازیم.

فلسفه، داستان، هنر شاید از روزمره‌‌ترین کارهایش باشد با این موضوع‌ها هر روز سرو کار دارد البته باید زبان انگلیسی را هم به آن اضافه کرد که شاید گه‌گاه اگر حالش باشد به زبان انگلیسی چیزی بنویسد. این رند الان رشته فلسفه هنر می‌خواند و گاهی دوست دارد آنچه را یاد می‌گیرد با دیگران به اشتراک بگذارد.

امیدوارم این رند خوانندگان قدیمی خودش را هنوز داشته باشد و هنوز کسانی باشند که از خواند نوشته‌های رند لذتی هر چند محدود نصیب‌شان شود.