Tag: پول

۳ میلیارد برای سرگرمی!

پیش ترها، آن زمان که همه چیز رویه سنتی خود را داشت و مردم به علم و علم ورزی اهمیت زیادی می دادند.  اگر کسی فرزندان زیادی داشت یکی از فرزندانش را وقف علم می کرد البته علمی که شروع آن با آموزش دینی بود و پایانش هم دین بود. پدر حاضر می شد تمام هزینه های فرزندش را بدهد تا او برود و تحصیل دین کند.

آن زمان که بازاری ها برای اینکه بازاری شوند خود خواسته در دروس و مباحث بیع حوزه شرکت می کردند یک پای شان برای انجام کارهای خیر بیوت مراجع بود و به سفارش بسیاری از مراجع هزینه زندگی برخی از طلاب علوم دینی را تقبل می کردند تا آنها بروند تحصیل علم کنند. البته اگر چه به صورت محدود و شرایط خاص این زمان این مساله در حوزه وجود دارد اما قطعا توفیقی نیست که نصیب هر کس شود.

حالا به بهانه اینکه کشوری آمده و اسم لیگش را گذاشته لیگ جعلی خلیج فارس به جای اینکه خود بازیکنان فهم و شعورش را داشته باشند که در این لیگ حاضر نشوند و برای تیم های این لیگ بازی نکنند، بعضی هاشان بدون توجه به همه چیز می روند و قرار داد می بدند و بعضی های دیگر که کاپیتان تیم ملی هستند هم تهدید می کنند و برنامه می ریزند برای رفتن.

جالب تر از همه اینجاست وقتی اینها اینقدر فهم و شعور ندارند برخی این طرف آب می خواهند آنها را با پول ملت و مملکت یا پول آدم های به اصطلاح خیر آنها را برگردانند.

واقعا در عجبم که چگونه فردی که چیزی را ارزش نمی داند ما باید به زور آن را برای او ارزش کنیم و به خاطر یک ارزش بخواهیم برای شخص بدون ارزش این همه پول هزینه کنیم. پیگیری شکایت از این نحوه اسم گذاری روال و قانونی دارد و اینگونه نباید باشد که ما به بازیکنان مان فلان قدر هزینه کنیم تا آنها به این لینگ نروند.

تصور کنید اگر قرار بود به جای اینکه اقای علی دایی به آدم X رو بزند که حدود سه میلیارد از پول مملکت را بریز در حلقوم عرب های مفت خور، عالمی پیدا می شد و از همین آقای X  درخواست می کرد بورسی سه ساله یا چهار ساله یا حتی دو ساله به مبلغ حدود ۵۰ میلیون یا ۲۰ میلیون یا ۳۰ میلیون برای استعداد های برتری که بدون پارتی و رفیق بازی و یا …. انتخاب شده اند، هزینه کند چه اتفاق های خوبی برای کشور می افتاد و چه پروژه های خوبی در کشور انجام می شد.

فکر نکنم شما هم با من موافق نباشید که عدم حضور جناب اقای خلعتبری در لیگ ایران که فقط به خاطر پول با یکی از تیم های  لیگ جعلی امارات قرار داد بسته است و بعید می دانم حتی یک دهم بسیاری از جوانان خوش اتیه کشور روحیه وطن دوستی داشته باشد، موجب خسران کشور شود. خسران و زیان به کشور زمانی اتفاد می افتد که ادم های با استعداد کشورمان به علت نبود حمایت های مالی درس را کنار می گذارند یا مجبورند برای گذران امورات زندگی وقت بسیار کمتری به تحصیل علم و دانش بگذارند.